Når Mor og Far Drikker

Udgives af: Claus Johnsen

kr.0,00

Antal downloads: 12

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de fire animationsdokumentarer “Når mor og far drikker”. Det har været vores mål, at filmene vil gøre det muligt for børnene at overføre erfaringerne til deres eget liv. Materialet skal hjælpe eleverne med at sætte ord på svære tanker og følelser.

Filmene kan støtte undervisningen på tværs af fag, som et understøttende materiale, og styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Det har endvidere været vores sigte, at filmene kan benyttes uden stor faglig viden om alkoholproblematikker.

Materialet er udarbejdet til undervisningsbrug i 2. og 3. klasse. I de fire film fortæller børn deres personlige historier i små film.

Sundhedsstyrelsen anslår at der i Danmark er 122.000 børn under 18 år, som vokser op i familier alene med alkoholproblemer. Dette svarer til ca. hvert tiende barn eller ca. 2 i hver klasse.
Sundhedsstyrelsens har et minimumsskøn på ca. 60.000 børn på nationalt plan, som har behov for en indsats som følge af forælders/forældres alkoholproblemer.

Gennem et børneperspektiv får vi her børnenes egne fortællinge i ord og billeder.

Som lærer, får du i materialet forslag til, hvordan du kan arbejde med emnet, og hvordan emnet støtter fællesmål. Alle børn i klassen kan inddrages - også dem, der ikke har et alkoholmisbrug direkte i familien.

De fire film skildrer, med børnenes egne stemmer og illustrationer, deres oplevelser og følelser forbundet med opvækst i et hjem med for meget alkohol. Animationsdokumentarerne kommer helt tæt på de svære valg, som nogle af børnene har stået i, ligesom filmene skildre dagligsdagsproblematikker som blandt andet søvnmangel, frygt og sorg,

De fire film kan ses individuelt og i vilkårlig rækkefølge. Filmene har en længde på ca. 10 minutter. Film nr. 3 inddrager foruden alkoholmisbrug også rusmiddelmisbrug generelt. De fire film er bygget op således, at læreren nemt kan stoppe filmen tage hul på nogle af emnerne i en klassedialog.

Børn er ofte meget omsorgsfulde over for hinanden og børn i familier med et rusmiddelproblem er ofte utrygge. Filmene kan være brobygger relationelt, og børnene vil opleve det ufarlige i at tale om, at mor eller far måske drikker for meget.

Forskning viser, at børnene og de unge har en øget risiko for at føle sig ensomme, blive deprimeret, få posttraumatisk stress, selv at udvikle et misbrug eller ikke at få en uddannelse eller et arbejde.

Undersøgelser viser, at alkoholvaner/problemer forsat ofte bliver anset som et privat frem for et fælles anliggende, og denne forståelse er medvirkende til, at alkoholvaner/problemer er en sjælden gæst i vores hverdags konversationer. De fire film kan derfor også være med til at bygge bro mellem forældre, skole og barn.

Forskning peger på at forebyggelsesindsatser i skole- og uddannelsesregi har effekt og at der er god effekt af indsatser, der begynder allerede i 4-års alderen.  Det er væsentligt at der er tale om undervisning, der er dialogbaseret og struktureret med fokus på udvikling af sociale kompetencer samt kommunikations- og problemløsningskompetencer, træning af selvkontrol og fokus på social pejling og flertalsmisforståelser i relation til alkohol. Der har vist sig at være god effekt af tidlige indsatser, hvor der benyttes varierende og alderssvarende komponenter i undervisningen.

Mangel på italesættelse både i og uden for familien forstærker i mange tilfælde oplevelsen af at stå alene, og efterlader ikke mange rum, hvor børn og unge kan få viden om og tale om det at være pårørende til en mor, far eller anden omsorgsperson der drikker.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

Vendor Information

Anmeldelser

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.