Læs og lyt dig til perfekt engelsk

Kategorier: , Tags: , ,
Udgives af: Carsten Høj Rasmussen

kr.10,00

Antal downloads: 1

Denne udgivelse er et forsøg på at gøre oversættelsen fra dansk til engelsk mere spændende og pædagogisk.

Spændende på den måde, at der tages udgangspunkt i engelsksprogede artikler fra Wikipidia. Disse er oversat til dansk, og denne danske oversættelse danner grundlag for det videre læringsforløb. Så udover at skulle oversætte denne artikel til engelsk får du også indsigt i nogle af verdenshistoriens største forfattere.

De danske tekster er lagt ind i vedhæftede Word-dokumenter som du får adgang til ved at åbne PDF-filen gennem Adobe Reader

 • Hans Christian Andersen
 • Charles Dickens

som en venstre kolonne i en tabel og al tekst er delt op på sætningsniveau.

I kolonnen lige til højre herfor ligger en tilpasset version af den danske tekst. Her er det forsøgt at gøre teksten ”engelsk” ved det som kan kaldes Transformation.

Transformation forsøger at gøre teksten ”engelsk på dansk” ved følgende:

 • Tilføje ord som ikke bruges på dansk, men bruges på engelsk
 • Fjerne ord som bruges på dansk, men ikke på engelsk
 • Anvende danske ”ord” der mere ”klinger” med engelske udtryk
 • Forberede teksten til den engelske ”of-genitiv”
 • Alle steder er ”sin” erstattet af ”hans, hendes eller dets”
 • Mange steder er ”blev” erstattet med ”var”
 • Anvende den engelske ordstilling
 • Anvende den engelske brug af ordadskillelser, tegnsætning, store og små bogstaver m.m.

Eksempler:

Dansk tekst è

Transformation è

English Text

Som fjortenårig flyttede han til København for at søge arbejde som skuespiller.

Som fjortenårig, han flyttede til København at søge arbejde som en skuespiller.

At fourteen, he moved to Copenhagen to seek employment as an actor.

Hans Andersens værker blev kendt over hele verden.

Værkerne af Hans Andersen blev kendt ud over hele verdenen.

The works of Hans Andersen became known throughout the world.

Efter sin mands død i 1816 giftede hun sig igen i 1818.

Efter hendes mands død i 1816, hun gengiftede i 1818.

Following her husband's death in 1816, she remarried in 1818. 

Hans Christian Andersen blev født i Odense, Danmark den 2. april 1805.

Hans Christian Andersen var født i Odense, Danmark den 2 April 1805.

Hans Christian Andersen was born in Odense, Denmark on 2 April 1805.

Hans fødselsattest blev først udfærdiget i november 1823

Hans attest af fødsel var ikke udfærdiget før November 1823

His certificate of birth was not drafted until November 1823

En kollega på teatret fortalte ham, at han betragtede Andersen som digter.

En kollega på teatret fortalte ham at han betragtede Andersen en digter.

A colleague at the theatre told him that he considered Andersen a poet.

 

Under ”Transformation” kan man altså få et indtryk af hvordan oversættelsen fra dansk til engelsk kommer til at se ud før man overhovedet er begyndt tænke på oversættelsen af de enkelte ord. Transformationen er ikke mere gennemført end at man stadig – med lidt besvær – forstår indholdet.

Endelig i den sidste kolonne English Text bliver de enkelte ord oversat til de mest dækkende engelske ord.

Springet fra Transformation til English Text betyder, at man møder ord og vendinger som man ikke har set før. Disse kan man markere med gult så man ved en senere repetition hurtigt kan få øje på ord og vendinger man ikke tidligere har været fortrolige med.

Dansk tekst è

Transformation è

English Text

Selvom det er blevet anfægtet, tyder en vedvarende spekulation på, at Andersen var en uægte søn af kong Christian VIII.

Selvom det er blevet anfægtet, en vedvarende spekulation antyder at Andersen var en uægte søn af Kong Christian VIII.

Although it has been challenged, a persistent speculation suggests that Andersen was an illegitimate son of King Christian VIII.

 

Disse gule markeringer er selvfølgelig meget individuelle, og de som er i teksten kan selvfølgelig slettes og erstattes af andre. Dette gælder også de andre farvemarkeringer. Hvis man ved repititionen ikke har problemer med et ord eller en vending kan man selvfølgelig den gule markering.

Endvidere vil du under English Text kunne finde links til relevante artikler hos Wikipidia på engelsk.

Søgning

Hvis du f.eks. er interesseret i hvordan man anvender det engelske ord ”at” kan du med stor fordel anvende den i Word indbyggede søgefunktion:

 1. Placer kursoren øverst i den tredje kolonne under English Text
 2. Tryk på Ctrl + B
 3. Skriv søgeordet i søgefeltet

Herefter får du en markering alle de steder hvor ”at” bliver anvendt.

Oplæsning

Placer cursoren øverst i den kolonne du ønsker oplæst. Højreklik på musen og vælg

Bemærk, at du kan vælge mellem forskellige stemmer og oplæsningshastighed oppe i højre hjørne:

Dette giver dig mulighed for at få oplæst fremstillingen medens du har andre gøremål og evt. udnytte det forhold, at din optimale indlæringsform er auditiv. Evt. først høre Dansk Tekst for derefter at høre Transformation hvor oversættelsen ligesom er i gang og slutteligt English Text hvor oversættelsen færdiggøres.

Som bruger af udgivelsen er du selvfølgelig velkommen til at rette/tilføje i selve teksten hvis du f.eks. er uenig i den danske oversættelse.

Feed back

Jeg vil være vældig glad for at høre om erfaringer med dette materiale. Disse kan sendes til: bird-away@hotmail.com og specielt hvis der er områder man kunne tænke sig beskrevet på denne måde.  Hvis disse tilbagemeldinger er positive vil jeg fortsætte med udgivelser fra det danske og engelske sprogområde. Det kunne eksempelvis være artikler om:

 • Danmark
 • Storbritannien
 • London
 • København
 • Edinburgh Castle
 • Kronborg
 • Indsendte ønsker

Tænker, at materialet undervisningsmæssigt kan integrere faget engelsk med fag som dansk, samfundsfag, filosofi, historie, geografi m.v. Eleven/kursisten kan evt. på baggrund af artiklen holde et foredrag på engelsk om f.eks. Charles Dickens. Andre elever/kursister kan i sammenhæng hermed evt. få til opgave at supplere med et kort indlæg på engelsk om et af de talrige links man finder under English Text.

Download demoversion på: www.dansk-engelsk.lovportal.dk

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

Vendor Information

 • Store Name: Lærerforum
 • Vendor: Lærerforum
 • No ratings found yet!
No product has been found!

Anmeldelser

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.