Opgøret med de umotiverede elever

Hvordan bringer vi voksne glæden ved og værdsættelsen af undervisningen ind i eleverne? Efter 20 år indså Mikkel Lillelund, at hvad, der før var sur pligt, egentlig var en gave. Nu vil han med sit foredrag hjælpe danske unge med at få sat perspektiv på tilværelsen, så de tager ejerskab på deres personlige udvikling. Lærerforum tændte for diktafonen og stillede Mikkel fire spørgsmål.

Lærerforum: “Hvad motiverede dig til at sætte fokus på dette emne?”

Mikkel Lillelund: “Jeg brænder for at sætte fokus på dette emne, fordi jeg selv brugte de første 20 år af mit liv på at tage det for givet, at jeg rent faktisk bor i et land, hvor der er gratis skole og uddannelse til rådighed. 

Jeg blev ked af det, da det gik op for mig, at der sidder mange børn og unge rundt omkring på Moder Jord, hvis største drøm er at kunne uddanne sig, og udrette noget med sit liv, men som kommer fra en familie / samfund, hvor de ikke har råd til at gå i skole. Derfor vil de højst sandsynligt leve et liv på jorden, hvor de aldrig finder ud af, hvad deres potentiale egentlig kunne være blevet til. Efter at jeg fik denne øjenåbner, læste jeg med fuldt engagement til skibsfører.”

LF: “Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på?”

ML: “Det er vigtigt og sætte fokus på det her, fordi de unge mennesker kan udvikle sig selv og deres potentiale, i langt højere grad end det er tilfældet nu. Mange unge mennesker laver maksimalt, kun det de skal lave som lektier. Jeg efterlyser den oprigtige lyst til at udvikle sig, til at fordybe sig i emnet, fordi man har lyst til at dygtiggøre sig. Det sker sjældent, fordi skole forbindes som noget negativt eller påtvunget, hvorimod Netflix, sociale medier og fest typisk i ungdommen forbindes med “glæde”. De ville have et andet perspektiv, hvis de vidste, hvor mange som ville ønske, de var i deres sko og havde gratis skole og uddannelse til rådighed.”

LF: “Hvordan kan lærere komme i gang med at motivere eleverne?”

ML: “Lærerne kan have svært ved at motivere eleverne som så – fordi der allerede er en “relation” mellem lære og elev. Men min opfordring er at introducere de unge for fakta – dvs. gøre dem bevidste om, at det er en GAVE, at de kan sidde fredag morgen kl 08, klar til at udvikle sig og dygtiggøre sig.

Lærerne skal gennem en længere periode ændre de unges paradigmer (mentale program), så det bliver naturligt for de unge at udnytte de muligheder, livet har givet dem. Det kan eventuelt gøres ved kontinuerligt over en lang periode at minde dem om det, inden hver time starter. Kombineret med, at de skal minde dem om, at livet er sjovere, når man udnytter sit potentiale i stedet for at spilde det på sociale medier, computerspil, Netflix m.m.”

LF: “Hvordan hænger dette emne sammen med undervisning og uddannelse i dine øjne?”

ML: “Dette emne er en central del af undervisning og uddannelse, fordi vi kan ikke tvinge viden ind i hovedet på unge mennesker, hvis de ikke selv er motiverede til at lære. Så render man panden mod muren. Men hvis de unge selv tager ansvar og ejerskab for deres egen personlige udvikling, vil dette kunne løfte karaktersnit, undervisningskvalitet og fremtiden markant.”

Byd gerne ind i kommentarfeltet med, hvordan du arbejder med at motivere eleverne, så de forstår deres privilegerede position.

Læs mere om Mikkel Lillelunds foredrag på hans hjemmeside – www.mikkelforedrag.dk

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *