Mærkedage i september

Skolen er endelig startet! Dejligt at være i gang igen, men også en travl og hård opstart. Årsplanerne er nogenlunde på plads, selvom vi vel sagtens kunne gøre mere ved dem … der tænkes gode tanker om forløb, læring og evaluering. Vi vil så meget, fordi vi jo godt ved, hvad der virker for vores elever, og samtidig kan det være svært at nå det hele.

September bringer nogle meget spændende mærkedage, som sikkert allerede markeres rundt omkring. Der kommer fra officiel side masser af ideer til at udføre på skolerne. Kig godt efter på dit lokale bibliotek/PC.

Men jeg kommer her med et par forslag. For eksempel er det den 8. september International Læsedag.

Høst & Søn, Gyldendal B&U og Gyldendal Uddannelse står bag dette gode initiativ: Den kæmpestore læsedag. Læs mere her.

Dansklærerforeningen har også samlet lidt inspiration til denne dag på deres hjemmeside.

Men derudover kunne små ideer være at:

  • Indlede hver lektion med oplæsning af en mindre tekst / især hvis fagene kunne finde noget relevant
  • Alle skolens klasser læser det samme på samme tidspunkt
  • Alle lærere anbefaler deres yndlingsbog – små plakater hænges op på gangene
  • Alle elever skriver om deres bedste læseoplevelse – hænges op over hele skolen
  • Man samles i en sal, hvor alle får læst op af noget relevant.

Europæisk Sprogdag

Sprogene, undtagen engelsk, gisper lidt for tiden. Det er virkelig kritisk i en verden, hvor vi i høj grad har brug for samhandel og dermed forståelse af hinanden og vores kultur. En vigtig del af sprogfagene er jo netop kulturforståelsen, hvor vi bliver klogere på landenes identitet og historie. Lad os tale sprogene op! Det kan vi være med til ved at fejre sprogenes dag.
Den 26/9 er Europæisk Sprogdag.

Her finder du gode ideer til at gøre dagen til noget særligt:
Sproglærerforenigen
European Day of Languages

Har du nogle ideer til, hvad man ellers kunne bruge af mærkedage? Bidrag med en konstruktiv kommentar nedenunder.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *